Wat kan ik doen om het ontstaan van nierproblemen bij mijn hond te verminderen?

De gemiddelde dierenbezitter gaat niet met een gezond dier naar de dierenarts. En soms is dat jammer. Nierproblemen zijn een goed voorbeeld van zo’n ‘jammer geval’; want de meeste dieren vertonen pas symptomen van nierfalen als deze al voor 70 % zijn aangetast. Het is onmogelijk om nierproblemen te bestrijden, wel is het mogelijk om deze met medicatie en aangepaste voeding dragelijk te houden voor het dier. De reguliere behandeling van nierproblemen beperkt zich voornamelijk tot een symptomatische aanpak. De prognose van nierfalen blijft echter sterk afhankelijk van het tijdstip waarop het wordt ontdekt. Suppletie van een aantal natuurlijke (voedings)stoffen kan de kans op het ontstaan van nierproblemen verminderen, maar ook in het geval van bestaande nierproblemen verder verval helpen tegen te gaan. Hoe, dat leest u hieronder.

De symptomen
De symptomen van nierproblemen zijn divers. Over het algemeen wordt waargenomen dat dieren minder gaan eten, hierdoor vaak behoorlijk afvallen, veel drinken en veel plassen (pu/pd). Vaak wordt de vacht dof, ziet een dier er minder fit uit en in sommige gevallen braakt een dier regelmatig.

De reguliere therapie
De nieren zijn de zuiveringsinstallatie van het bloed. Ongeveer een miljoen nefronen filtreren het bloed en scheiden afvalstoffen uit via de urine. Het membraan van deze nefronen kan beschadigd raken, bijvoorbeeld door een te hoge bloeddruk, waardoor er stoffen worden uitgescheiden via de urine die eigenlijk niet uitgescheiden mogen worden, eiwitten zijn hier het belangrijkste voorbeeld van. Zoals eerder gezegd gaan dieren met nierproblemen pas symptomen vertonen als deze nefronen al voor zo’n 70% zijn aangetast, dan is er al geen weg meer terug. Doordat de afvoer van afvalstoffen niet meer goed verloopt kunnen deze zich ophopen in het lichaam, denk hierbij aan fosfor en ureum. Ook kan de vochtbalans in het lichaam, welke geregeld wordt door de nieren, door nierfalen verstoord raken waardoor een dier uitdrogingsverschijnselen laat zien.

Het belangrijkste doel van therapie is om de nieren zoveel mogelijk te ontlasten door de voeding aan te passen, het eiwitverlies via de nieren tegen te gaan en de afvoer van fosfaat te versnellen cq de opname van fosfaat te beperken. Hiertoe wordt het percentage eiwit en fosfor (veelal uit granen) in de voeding verlaagd maar nog veel belangrijker wordt er gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardige, goed opneembare eiwitten om de vorming van afvalstoffen te voorkomen. Ook wordt vaak een poeder door het eten gegeven om fosfaat opname te beperken. Bloeddrukverlagende medicatie kan de druk op de nieren verminderen waardoor de conditie hiervan minder snel achteruit gaat.

Visolie bij nierproblemen?
De meeste nierdiëten richten zich er zogezegd op om het fosfor- en eiwitgehalte terug te dringen. Vet is echter wel van groot belang, onverzadigd vet welteverstaan en juist zo min mogelijk verzadigde vetten of transvetten. Een gezonde hond of kat heeft behoefte aan omega 3 en 6; in de juiste verhouding welke ca. 1:4 is. In de moderne diervoeding zit echter, net als in de moderne mensenvoeding, relatief teveel omega 6. In de juiste verhouding aangeboden heeft omega 6 een gunstige uitwerking op het lichaam en werkt het ontstekingremmend. Een teveel aan omega 6 werkt echter ontstekingsbevorderend. Dit wordt derhalve afgeraden voor dieren met nierproblemen. Onderzoek heeft wel aangetoond dat omega 3, verkregen uit visolie, juist een nierbeschermend effect heeft, met name op langere termijn.

Een van de belangrijkste uitwerkingen die omega 3 heeft op het lichaam is dat het bloeddrukverlagend werkt. Dit komt onder andere doordat omega 3 de celwanden in het lichaam versoepelt waardoor dilatatie van de bloedvaten optreedt en de bloeddruk afneemt. Ook werkt omega 3 bloedverdunnend, wat eveneens de druk op de nefronen vermindert doordat het bloed makkelijker doorstroomt. Des te hoger de (bloed)druk die op deze nefronen staat, des te sneller deze kapot gaan en des te meer eiwitten ze doorlaten. Het verlagen van de bloeddruk heeft dan ook een beschermd effect op de nieren; het voorkomt verder verval. Naast bloeddrukverlagend, werkt omega 3 sterk ontstekingsremmend. Hierdoor raken minder nefronen ontstoken en gaan deze minder snel verloren. Hiernaast verlaagt Omega 3 de concentratie van triglyceriden in het bloed wat cholesterolvorming tegengaat. De vetzuren verminderen de synthese van triglyceriden door binding aan de substraatplaats van de enzymen in de lever die verantwoordelijk zijn voor de triglyceridesynthese.

Wat van belang is, is dat een visolie wordt gegeven die zeer goed is gezuiverd. De schappen liggen vol met visolies waarvan een groot aantal reststoffen, zware metalen en andere voor het lichaam belastende afvalstoffen bevatten doordat ze niet voldoende zijn gezuiverd. Met name voor dieren met een verminderde nierwerking kan dit juist een extra belasting opleveren, in plaats van een gunstig effect.

PUUR omega 3 is gezuiverde visoliën voor hond en kat met een sterk therapeutisch effect, hebben een lage calorische waarde waardoor ze ook bij dieren met obesitas goed voor te schrijven zijn.

Nieraandoeningen zijn helaas onomkeerbaar. Maar met een goede, natuurlijke ondersteuning kan het verdere verval van de nieren wél worden vertraagd om zo een dier zo lang en gelukkig mogelijk door het leven te laten gaan!